VAKANSİYALAR

İbtidai sinif üzrə köməkçi müəllim (rus bölməsi)

Tələblər:

 • İbtidai sinif müəllimliyi və ya əlaqəli pedaqoji ixtisas üzrə Bakalavr dərəcəsi
 • Rus dili bacarığı
 • Müasir Təlim Texnalogiyalarından və Proqramlardan istifadə bacarıqları

 

Öhdəliklər:

 • Milli kurikulum üzrə şagirdlərin təlim-tədris və tərbiyəsi ilə məşğul olmaq
 • Şagirdlərin fərdi potensial və səriştələrini üzə çıxarmaq üçün onlara həvəsləndirici və öyrədici mühit yaratmaq
 • Sinif rəhbərinə dərs və dərsdən kənar fəaliyyətlərdə sinfin idarə olunmasında yaxından kömək etmək
 • Şagirdlərin sosial, emosional, fərdi və pedaqoji inkişafına təkan vermək
 • Məktəbin təlim-tədris və sosial fəaliyyətlərinə töhfə verməsi

 

Namizəddə axtarılan xüsusiyyətlər:

 • 6-10 yaşlı uşaqlarla işləmə bacarığı və həvəsi
 • Milli kurikulum üzrə məlumatlılıq
 • İbtidai pillə üzrə müasir pedaqogika və metodologiyaları izləmək
 • Pozitiv və effektli ünisyyət bacarıqları
 • Özünü daim inkişaf etdirmə və öyrənmə bacarığı 

 

 • Namizədi seçimlərdə fərqləndirən üstünlüklər
  • Bakalavr İxtisası üzrə yüksək qiymətlər
  • Yüksək rus dili bacarığı
  • Sahə üzrə təcrübəsi