VAKANSİYALAR

rus bölməsi üzrə ibtidai sinif müəllimi

Bilməlidir:

 • Tədris planları və proqramlarını, tədrisdə metodiki sənədlərlə işi;
 • Fənn tədrisinin və tərbiyənin metodikasını, zəruri pedaqoji, elmi-metodik və təşkilati idarəetmə məsələlərini həll edə bilmək çərçivəsində fənlərin ümumi nəzəri əsaslarını, pedaqoji fənlər silsiləsini
 • Tədrisdə pedaqoji işin təşkili və aparılması qaydalarını və bu sahədə respublika və beynəlxalq iş təcrübəsini;
 • Məktəbdə tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikasını və pedaqoji kadrların ixtisaslarının artırılması qaydalarını;
 • Pedaqogikanı, pedaqoji psixologiyanı, uşaqların gigiyena və fiziologiyasını;
 • Təlim-tərbiyə və uşaqların inkişafının metodikasını;
 • İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə qaydalarını;

 

Тələblər:

 • Ali pedaqoji təhsil (ibtidai siniflər);
 • İxtisası üzrə 3 ildən az olmayaraq iş təcrübəsi;
 • Kompyuterdən və texniki avadanlıqlardan istifadə;
 • Savadlı nitq;
 • Komandada işləmək bacarığı;
 • Təşkilati bacarıqlar;
 • Psixoloji sabitlik;
 • Tez qərar qəbul etmək bacarığı

Şəxsi keyfiyyətlər

 • Yüksək məsuliyyət və mənəvi sabitlik;
 • Münasibət qurma bacarığı;
 • Uşaqlara sevgi;
 • Dürüstlük;
 • Xeyirxahlıq