VAKANSİYALAR

rus bölməsi üzrə müəllim-assistenti

Vəzifələri:

 • “XXI ƏSR” Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiyalar Mərkəzinin Orta məktəbində, ibtidai siniflərdə fənn tədrisini həyata keçirilməsində müəllimlərə kömək edilməsi ;
 • Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edir;
 • Təhkim olunduğu sinifdə pedaqoji və metodiki işləri aparılmasında müəllimə kömək etmək;
 • İbtidai təhsil dövrdə aparıcı fəaliyyətlərin təşkili: manipulyasiya və oyunlarla uşaqların inkişafını təmin etmək;
 •  Psixoloji cəhətdən rahat və təhlükəsiz təhsil mühitinin yaradılmasında, uşaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsində, təhsil aldığı  müddətdə uşağın emosional rifahının dəstəklənməsində iştirak etmək;
 •  Məktəb  yaşlı uşaqların fiziki, bilikverici  və fərdi inkişafını təmin etmək üçün  nəzəriyyə və pedaqoji metodlara malik olmaq;
 • Məktəb yaşlı uşağın  şəxsiyyətinin müşahidələr əsasında öyrənmək, çətinliklərini müəyyənləşdirmək və ona kömək etmək;
 • Təhsil prosesində iştirak edən təhsil müəssisəsinin digər işçiləri ilə (musiqi müəllimi, psixoloq, loqoped, tibb işçisi) və valideynlər əlaqə saxlamaq;

 

Bilməlidir:

 • Tədris planları və proqramlarını, tədrisdə metodiki sənədlərlə işi;
 • Fənn tədrisinin və tərbiyənin metodikasını, zəruri pedaqoji, elmi-metodik və təşkilati idarəetmə məsələlərini həll edə bilmək çərçivəsində fənlərin ümumi nəzəri əsaslarını, pedaqoji fənlər silsiləsini
 • Tədrisdə pedaqoji işin təşkili və aparılması qaydalarını və bu sahədə respublika və beynəlxalq iş təcrübəsini;
 • Məktəbdə tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikasını və pedaqoji kadrların ixtisaslarının artırılması qaydalarını;
 • Pedaqogikanı, pedaqoji psixologiyanı, uşaqların gigiyena və fiziologiyasını;
 • Təlim-tərbiyə və uşaqların inkişafının metodikasını;
 • İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə qaydalarını;

 

Тələblər:

 • Ali pedaqoji təhsil (ibtidai siniflər);
 • İxtisası üzrə 1 ildən az olmayaraq iş təcrübəsi;
 • Kompyuterdən və texniki avadanlıqlardan istifadə;
 • Savadlı  nitq;
 • Komandada işləmək bacarığı;
 • Təşkilati bacarıqlar;
 • Psixoloji sabitlik;
 • Tez qərar qəbul etmək bacarığı

Şəxsi keyfiyyətlər

 • Yüksək məsuliyyət və mənəvi sabitlik;
 • Münasibət qurma bacarığı;
 • Uşaqlara sevgi ;
 • Empatiya (mərhəmətlilik);
 • Dürüstlük;
 • Xeyirxahlıq